<

Úřední deska

Volná místa
noční vychovatelka - asistentka pedagoga

od 1. 8. 2024 přijmeme na hlavní pracovní poměr noční vychovatelku - asistentku pedagoga. Náplň práce - výkon přímé pedagogické činnosti spočívající v pomocných výchovných pracích. Tzn. ukládání dětí ke spánku, večerní dohled nad plněním povinností starších dětí, zabezpečení nočního provozu, dohled nad ranní hygienou dětí a jejich odchodem do školy apod.

Požadavky:

 

Osobnostní požadavky:

 

Pracovní doba:

 

Plat:

 

Zájemci o pracovní pozici vychovatele zasílejte Životopis spolu s motivačním dopisem na e-mail info@dddagmar.cz. Pohovory se zájemci po vzájemné domluvě v DD Dagmar.

Doručení písemností veřejnou vyhláškou

FOrmuláře

Žádost o povolení návštěvy dítěte u osob odpovědných za výchovu

Vyplněný formulář zašlete nejpozději 5 pracovních dnů před požadovaným prvním dnem návštěvy na emailovou adresu DD Dagmar info@dddagmar.cz. (podpis připojíte při osobním převzetí dítěte).

V případě doručování poštou je nutno žádost zaslat s dostatečným předstihem, ideálně doporučeně 7 pracovních dní předem. Zaslání žádosti neznamená její automatické schválení, je nutno vyřídit potřebné náležitosti - vyjádření OSPOD, koordinace s výchovným plánem DD Dagmar apod.

Dokumenty
ke stažení