<

Naši sponzoři

Dětský domov je pěkný – zvenčí i uvnitř. Rozvíjí v dětech smysl pro pořádek, pro krásu a pro hezké vzájemné vztahy.

Kolektiv zaměstnanců by však sám na závažné poslání dětského domova nestačil. Bez přispění sponzorů by to nešlo. Pomáhají finančně i materiálně. Lze konstatovat, že vše pozitivní, čeho bylo dosaženo v dětském domově Dagmar, je výsledkem snahy a úsilí nejen zaměstnanců domova, ale i péče, pomoci a pochopení jeho příznivců.

Jednotlivci
  • JUDr. Radek Adámek
  • p. Eva Borecká a obyvatelé Říčan u Brna
  • Milena a Jaroslav Číkovi
  • p.Zdeněk Doležel
  • p. Jan Kulhavý
  • p. Filip Leder
  • p. Lenka Murasová
  • p. Tomáš Slavata
  • p. Treadwax MArk Anthony
  • p. Vališ
Ostatní

Spolupráce se Sako Brno

Děkujeme společnosti SAKO Brno a.s. za dlouhodobou spolupráci a stálou finanční podporu, díky níž dokážeme hradit zvýšené náklady na ozdravné a jiné letní táborové pobyty dětí, které výrazně pomáhají ke zlepšení jejich zdraví a socializaci s vrstevníky.

Spolupráce s PS Brno

Děkujeme našemu tradičnímu podporovateli, společnosti PS Brno, s.r.o. Jejich štědré finanční dary umožňují našim dětem zúčastnit se nadstandardních sportovních, kulturních, poznávacích a volnočasových aktivit.

Partnerské projekty