<

Dagmar Music Fest

Dagmar music fest je benefiční festival, jehož hlavním cílem je prostřednictvím pořádání hudebního festivalu shromáždit prostředky na podporu sportovních, kulturních, volnočasových a poznávacích aktivit dětí z Dětského domova Dagmar v Brně.

V roce 2020 se měl konat 8. ročník, bohužel kovidová epidemie vše zhatila. Nekončíme, pouze čekáme, co bude dál a pak se hned vrátíme!

Děkujeme všem za podporu a těšíme se na naše případné setkání, třeba na 9. ročníku DMF

V roce 2017 byl za tímto účelem založen spolek Dagmar fest z.s., na jehož bankovní účet přicházejí finanční dary všech lidí, kteří projevili vůli nám pomoci. Z prostředků hradíme různé vstupy na zážitkové akce, ozdravné pobyty, speciální tábory, vybavení a vše, co není možné dětem poskytnout prostřednictvím dětského domova. Předsedou spolku je ředitel DD Dagmar, který tímto svou ctí a pověstí ručí za to, že vše bude použito výhradně ve prospěch dětí.

0